Proje Detayı

Şale Köşkü, Yıldız Sarayı Kompleksi içinde yer almaktadır. Saray, sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru 500.000 m2’lik bir alanda kurulmuştur. Yıldız Sarayı’nda yapılaşma 1804-1805 yıllarında III. Selim zamanında başlamıştır. Daha sonra II. Mahmut burada bir kasır inşa etmiş, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde buraya ilgi artmış, ancak bölge son şeklini Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde eklenen çok sayıda kasır ve köşkün inşası ile almıştır. Bu kasırlardan biri ise Şale Kasr-ı Hümayunu’dur.

Adını Fransızca dağ evi anlamına gelen “chalet” sözcüğünden alan Kasır, II. Abdülhamid’in Harem binasında yer alan dairesine, uzun ve kapalı bir geçitle bağlı olup, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe içindedir. Şale Köşkü üç aşamada inşa edilmiştir. İlk iki kısım ahşap konstrüksiyonlu olup, Sarkis Balyan tarafından sırasıyla 1877-79 ve 1889 yıllarında, üçüncü kısım ise kagir olarak İtalyan mimar Raimondo d’Aronco tarafından 1898 yılında yapılmıştır. Alman İmparatoru II. Wilhelm’in ilk ziyareti için 1889’da ilk ilave, 18 Ekim 1898 tarihindeki ikinci ziyareti ikinci ilave ile kagir kısım inşa edilmiştir.

Yıldız şale Köşkü, kagir bodrum+3 kat, ahşap ve kagir olarak yapılmıştır. Yapıyı genel olarak incelediğimizde, bodrumunda, kalorifer ve mutfak daireleri, çatı katında küçük oda ve koridorlar, zemin katında köşkün bakımı ve işleriyle ilgili servis personeline ait odalar, teşrifat odalarının yer aldığını görürüz. Üst kat, toplantı, ağırlama ve servis mekanlarına ayrılmıştır. Köşkün üst katta dört salonu ile toplam 60 odası vardır. Bütün oda ve salonların zeminleri ahşap parkeyle kaplanmış, tavan ve duvar süslemeleri, birbirinden farklı altın varak ve renkli kalem işleriyle bezenmiştir. Ayrıca duvarlarda mermer ve mermer taklidi kullanılmıştır. Duvar ve tavanlarında manzara, mevsim ve mimari figürlerin işlendiği resimler de bulunmaktadır.

İç mekânı farklı tekniklerdeki bezemelerle süslenmiş olan köşkte restorasyon ve konservasyon çalışmaları Milli Saraylar Bilim Kurulu danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

Proje Tanımı

Devam Eden Projeler

Tarih:

2023/

Lokasyon:

İstanbul/Beşiktaş

9.000