Proje Detayı

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Sultanın 1566’daki vefatından 13 ay sonra cami haziresinde inşa edilmiştir. Türbe, girişi doğuya bakacak şekilde, sekizgen planlıdır ve kesme küfeki taştandır. Dış cephe bütünüyle mermer ve renkli taşlarla giydirilmiştir. Klasik Osmanlı türbe mimarisinin plan, cephe düzenlemesi, malzeme ve mimari ögeleri tekrarlanan türbede, diğer türbelerden farklı olarak, ana hacmin dışında 29 sütunlu, üstü örtülü açık bir revak yer almaktadır. İri palmet dizisi tezyin edilmiş kornişten sonra kurşun kaplı, tuğla çift civarlı kubbe ile örtülüdür.

Haseki Hürrem Sultan Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1559 yılında inşa ettirilmiştir. Süleymaniye Camii’nin kıble yönündeki haziresinde bulunmaktadır. Türbe dışta sekizgen içte onaltıgen bir plan şemasına sahiptir. Duvar örgüsünde küfeki taşı kullanılan türbe, yüksek kasnaklı 9,20 metre çapında, yarım daire formlu ve kurşun kaplı kubbeyle örtülüdür.

Her iki türbede 16. Yüzyıl süsleme sanatlarının en zarif örnekleri ile bezenmiştir.

Mimar Sinan Türbesi, Süleymaniye Külliyesi’nin Ağakapısı tarafında dört tarafı açık, baldaken tarzı ve sebilli türbedir. Küfeki taşı kullanılarak yapılan türbe, Sinan eserlerinin yanında oldukça mütevazi tarzdadır. Som mermerden yapılmış sebilin arkasında yer alan türbe, yontma küfeki taşı ile mermerden inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın sandukasının önünde hacet penceresinin üzerinde, yekpare mermerden bir kitabe yer alır. Yarı açık türbe, birbirine sivri kemerlerle bağlanmış altı sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, 3 türbenin çimento sıvaları kaldırılarak, özgün sıva uygulaması, kurşun tamiratı ve cephe temizliği yapılmıştır. Araştırma raspaları yapılarak özgün kalemişleri ihya edilmiştir. Yapıların özel olan çinilerinde mikro enjeksiyon ve sonrasında yüzey temizliği yapılmıştır. Sanduka korkuluklarında, kündekari kapı ve kepenklerdeki eksik abanoz, fildişi sedef gibi yarı değerli materyallerdeki eksikler tamamlanmış ve gomalak cilaları yapılmıştır. Pencerede yer alan demir lokma parmaklıkları üzerinde bulunan boya katmanlarının raspası yapılmış, özgün pirinç malzeme ortaya çıkartılıp cilalanmıştır.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2014/2015

Lokasyon:

İstanbul/Fatih