Proje Detayı

Tanzimat dönemi Evkaf Nazırı Musa Saffet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapım yılına ait net bir veri olmamakla birlikte Ziver Paşa’nın “Asar-ı Ziver Paşa Divan ve Münşeat” adlı eserinde geçen beyitten yola çıkılarak 1845’li yıllarda yapıldığı düşünülmektedir. 1933’e kadar dergâh olarak kullanılan yapı topluluğu, 1970 li yıllara kadar ilkokul, daha sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi olarak kullanılmıştır.

Söz konusu yapı topluluğu tekke binası, müştemilatı ve Kamer Hatun Sıbyan Mektebi’nden oluşmaktadır. Kâgir yapılar, dönem dönem düzensiz eklemeler yapılarak günümüzdeki halini almıştır. Tekke binası 836 m2 olup 1 bodrum ve 2 normal katta moloz taş duvarlardan, ahşap döşemelerden ve ahşap kırma çatıdan oluşmaktadır. 140 m2 inşaat alanına sahip sıbyan mektebi ve 180 m2 inşaat alanına sahip müştemilat, moloz taş bahçe duvarları üzerine inşa edilmiş tuğla duvarlardan, ahşap döşemelerden ve ahşap kırma çatıdan oluşmaktadır. 

Restorasyon çalışmaları kapsamında, araştırma raspaları sonucu açığa çıkan izler ile yapıların özgün plan şemaları ve cephe düzenlerine ulaşılmıştır. Muhdes kısımlar temizlendikten sonra kagir kısımlarda çimento esaslı sıvalar sökülerek özgün harç malzemesi ile onarılmıştır. Yoğun hasarlı ahşap çatı ve çürüyen, özelliğini kaybetmiş döşemeler yenilenmiş, iyi durumda olanlarda iyileştirme ve onarım yapılmıştır. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra çevre düzenlemeleri de yapılmıştır. Yapı topluluğu, sergi alanlarının yer alacağı ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir mekan olarak yeniden işlevlendirilmiştir. 

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2015/2018

Lokasyon:

İstanbul/Fatih