Proje Detayı

Piyale Paşa Camii ve Külliyesi, 1573’te Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın Mimar Sinan’a inşa ettirdiği yapılar topluluğudur. Cami, medrese, tekke, türbe, hazire, sıbyan mektebi, sebil, çarşı ve hamamdan oluşan bir külliye olarak inşa edilmiş, ancak günümüze sadece cami ve türbe ulaşmıştır.

30,5×19,5 metre boyutlarında dikdörtgen planlı cami, iki büyük granit sütun ve kemerler üzerinde, dokuzar metre çapında altı kubbe ile örtülüdür. Altı kubbesiyle Anadolu’daki Osmanlı öncesi Ulucami kategorisine girse de Piyale Paşa Camii, Sinan’ın yeni tekniği ile son derece geliştirilmiş ve inceltilmiş bir örnek olduğu düşünülmektedir. Mermer minberli camide, klasik dönemin nadir çini mihraplarından biri mevcuttur. Kubbeleri, kemerleri, giriş revakıyla dönemin mimari geleneklerine uymayan caminin tek minaresi, girişin tam üstünde yer alır ve tek şerefelidir.

Cami zaman içinde etrafındaki yoğun yapılaşma, ihmaller, yangın ve deprem gibi doğal afetler sonucunda oldukça yıpranmıştır. Restorasyon çalışmaları kapsamında, eserin bünyesindeki tüm çimentolu derz ve sıvalar raspa edilmiş, özgün kalem işlerine ulaşılmış ve korunmuştur. Üst örtüdeki şap tabakalarının kaldırılması ile özgün kubbe silmeleri ortaya çıkarılmıştır. Uygulama sonunda eser özgün kimliğine kavuşurken, parseldeki kaçak inşaatlar yıkılmış ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2005/2007

Lokasyon:

İstanbul/Beyoğlu