Proje Detayı

Okçular Tekkesi’nin II. Bayezid tarafından 15. yüzyılın sonu veya 16. yüzyıl başında inşa ettirildiği sanılmaktadır. Sultan II. Bayezid döneminde yaptırılan bu -bir anlamda- spor tesisinin, mescidinin 1518’de yaptırılan bir de minaresi olduğundan söz edilse de, Matrakçı’nın çiziminde böyle bir minare görülmez.

Okçular Tekkesi, Kasr-ı Hümayün veya Şeyh Odası, mescit, mutfak, ambar gibi yapılardan oluşan bir yapı grubudur. Kaynaklara göre, Hünkar kasrı dışındaki tüm yapıların tek katlı olduğu belirtilmektedir. 1771 yılında Ebubekir Ağa tarafından yapıya minare eklenmiştir. 1819’da ise II.Mahmut’un emriyle esaslı onarımdan geçen yapı topluluğu çeşitli nedenlerle ortadan kalkmış, restorasyon öncesine sadece türbe ve minaresi ulaşmıştır.

Yapıların restorasyon çalışmaları kapsamında, modern yapım ve restorasyon teknikleri bir arada kullanılarak Okçular Tekkesi’nin rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmiştir. Tekke; hünkar kasrı, konferans salonu, müze, kütüphane ve mescit olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Okçuluk talim alanı da yeniden düzenlenen yapıda, okçuluk eğitimlerinin verildiği bir alan oluşturulmuştur. Günümüzde Okçuluk Vakfı olarak işlevini sürdürmektedir.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2011/2012

Lokasyon:

İstanbul/Beyoğlu