Proje Detayı

Mescid-i Harâm yeryüzünde bilinen en eski mesciddir (Âl-i İmrân 3/96). Hz. Osman devrindeki genişletmeyle alanı 4482 m2’ye ulaşır ve ilk revakın bu sırada yapıldığı kaydedilmektedir. Yüzyıllar içerisinde çeşitli ilaveler yapılan Mescid-i Harâm, mimari açıdan kesin şeklini Mimar Sinan’ın hazırladığı projeler ile II. Selim ve III. Murad zamanında alır.

Hicri 984 (1576) yılında klasik dönem Osmanlı mimari üslûbuna göre düzenlenen Harem-i şerif’in eski düz ahşap çatısı yerine çok sayıda mahrûtî kubbe inşa edilir. Avlunun açık bir alan olması özelliği korunurken ikinci bir iç avluya bir dizi revakla geçen küçük çaplı müzehhep alemli kubbeler kullanılır. I. Mahmud ve I. Abdülhamid dönemlerinde, revakların hat levhaları ve tezyinatı yapılır.

Revakların 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi ve bilimsel araştırmalar yapılarak hazırlanan projelere uygun, disiplinler arası metotlar kullanılmaktadır. Geleneksel ve modern tekniklerin kullanıldığı restorasyon çalışmalarında tüm özgün mermer sütunların kaideleri ve başlıkları envanter kaydı yapılarak söküldü, koruma altına alındı. Söküm yapılan kısımlarda, sonradan ilave edilen betonarme kısımlar ayıklandı. Sökülen özgün elemanların bir araya getirildiği restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Proje Tanımı

Devam Eden Proje

Tarih:

2014/

Lokasyon:

Suudi Arabistan/Mekke