Proje Detayı

1506 yılında II. Bayezid döneminde Kastamonu Kadısı tarafından yaptırılmıştır. Milli Mücadele yıllarında Anadolu’yu dolaşarak Kurtuluş Savaşı’na destek toplayan ve 19 Ekim-24 Aralık 1920 tarihleri arasında Kastamonu ve ilçelerinde çalışmalar yapmış olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele’nin manifestosu niteliğindeki vaazını Nasrullah Kadı Camii’nde vermiş; İstiklal Marşımız da ilk kez burada okunmuştur.

Nasrullah Kadı Camii, altı kubbeli ulucami tipindedir. 1746 yılında Reis’ül-Küttap Hacı Mustafa Efendi zamanında mihrap aksına 3 kubbe, son cemaat yeri, kadınlar mahfili ve münire medresesi eklenmiştir. Caminin avlusunda bulunan ve 1506 tarihinde 2 adet su havuzu olarak inşa edilmiş olan şadırvan, 1752’de bir tadilat geçirmiş ve üzeri kapatılmıştır. Caminin depremde yıkılan özgün minaresinin izleri, yapının kuzey batı köşesinde görülmektedir. Bugünkü minare ise 1915 yılında binadan ayrı olarak inşa edilmiştir.

Caminin restorasyon çalışmaları kapsamında, çimento esaslı derz ve sıvalar temizlenmiştir. Cami içinde kubbe ve duvarların tamamında sıva raspaları sonucu, 19. yüzyıla tarihlenen kalem işlerine ulaşılmış, elde edilen bulguların konservasyonu yapılarak koruma altına alınmıştır. Kurşun çatı örtüsü özgün çatı kasnakları açığa çıkartılarak, kurşun kaplama yenilenmiştir. Özgün ahşap tavan ve kapı korkuluklarının temizlikleri yapılmış ve tamamlanarak korunmuştur. Son cemaat mahallinde bulunan muhdes demir doğramalar sökülerek cephe düzeni ile uyumlu şeffaf doğramalar ile kapatılmıştır. Daha önce geçirdiği onarımlar nedeniyle cephe estetiğini ve oranlarını kaybeden şadırvanda özgün detaylar ortaya çıkarılmıştır. Restorasyonu tamamlanan eser, 2016 yılında yeniden ibadete açılmıştır. 

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2014/2016

Lokasyon:

Kastamonu/Merkez