Proje Detayı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binası, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, müze binası olarak inşa edilmiş yapıdır. Dünyada müze binası olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk 10 müze arasındadır. Binanın mimarı Alexandre Vallaury’dir. Kurucusu ve ilk müdürü ressam, arkeolog, müzeci Osman Hamdi Bey’dir. Müze binasının ilk bölümü 1891 yılında, güney ve kuzey kanatları ise 1903 ve 1907 yıllarında tamamlanmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri bir milyonu aşkın eserin bulunduğu koleksiyonu bakımından dünyanın en önemli müzeleri arasındadır.

Neoklasik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan kagir yapı, taş kaplı tuğla duvarlar ve putrelli döşeme ile inşa edilmiş, üzeri kiremit kaplı kırma çatıyla örtülmüştür. Cephelerindeki süslemeler ve anıtsal duruşu dikkat çekmektedir. Ön cephesinde geniş merdivenlerden ulaşılan iki girişi, dörder sütun ayırmaktadır. Girişin üzerindeki yer alan alınlık üzerinde, kufi üslupla Osmanlıca ‘Eski Eserler Müzesi’ yazısı ve II.Abdülhamid’in tuğrası bulunmaktadır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapının sismik risklere karşı güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu sistemde tüm taşıyıcı duvar, kolon ve döşemelerin taşıma kapasitesi arttırılmıştır. Özgün kapı ve pencere doğramalarının onarımı, çatı onarımı, taş cephe kaplamalarında temizlik ve onarım, niteliksiz eklerin ayıklanması, özgün detay ve süsleme ögelerinin ortaya çıkarılması çalışmaları tamamlanmıştır.  Tavan ve döşemeler ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Müzenin ve koleksiyonun kimliğine uygun olarak çağdaş ve yalın bir üslupta tasarlanmış teşhir tanzim projelerinin uygulamaları yapılmaktadır. Projeler kapsamında teşhir tanzim için vitrin, kaide, grafik pano, cam pano, mobilya, sahneografi ve multimedya işleri yapılmaktadır. Müzelerin tümüyle ziyaretçiye kapatılmaması için çalışmalar bölümler halinde yapılmaktadır.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

I.Etap: 2011-2015 II.Etap: 2017-2021

Lokasyon:

İstanbul/Fatih