Proje Detayı

Hızır Bey Camii, fetihten sonra, İstanbul’un ilk kadısı ve belediye başkanı Hızır Bey tarafından yaptırılmış fevkani bir camidir. Dikdörtgen planlı, moloz taş duvar örgüsüne sahip cami, ahşap çatı ile örtülmüştür. Tek şerefeli minaresi ana kütleden ayrıdır. Özgün dokusu net olarak anlaşılamayan yapı, özellikle 19. yüzyıldan sonra yapılan ekler ile özgün şemasını tamamen kaybetmiştir.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı muhdeslerden arındırılmıştır. Cephede niteliksiz harç ve sıvalar temizlenmiş, özgün harcı ile derzleme yapılmıştır. Ahşap çatıda özelliğini kaybetmiş kısımlar değiştirilmiş, güçlendirme yapılmıştır.  Çatı örtüsü, ahşap kapı ve pencerelerde niteliksiz kısımlar ayıklanmış, hasarlı veya muhdes kısımlar özgün malzeme ile yenilenmiştir. Kalemişi restorasyonu yapılarak koruyucu önlemleri alınmıştır. Çevre düzenlemesi ile restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2007/2010

Lokasyon:

İstanbul/Fatih