Proje Detayı

Hasanpaşa Camii, 1899 yılında, II. Abdülhamid’in Bahriye nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa tarafından bir Sıbyan Mektebi ve bir Meydan Çeşmesiyle birlikte yaptırılmıştır. Hasan Hüsnü Paşa, İstanbul’da doğmuş, 1842 yılında teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra 1849’da Üsteğmen’likten başlayarak, 1880 yılında Oramiral rütbesine kadar terfi etmiştir. Paşa’nın Fatih ve Eyüp’te inşa ettirdiği iki camisi daha bulunmaktadır.

Hasanpaşa Cami’nin 13,70 x 16,05 m ebadında dikdörtgen formlu iç mekânında, 2,95 m’lik kısım son cemaat yerine ayrılmıştır. Ana sahn tavanı, ahşap basık bir kubbesi olan, rölyefli pasalarla bölümlere ayrılmış ve araları tual bezi üzerine uygulanmış kalem işleri olan “müzeyyen tavan”dır. Kargir olarak inşa edilen yapının cephesi kesme taş olup, oldukça nitelikli barok bir minareye sahiptir. Caminin doğusunda Sıbyan Mektebi yer almaktadır.  Sıbyan mektebi ise orta sofalı plan tipinde olup, duvarları yığma tuğladır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında yapı muhdes eklerinden arındırılacak, yapının çatısı ve giriş bölümü özgün detayına uygun bir şekilde yapılacak, özgün olmadığı saptanan pencere doğramaları, devir özelliklerine uygun bir şekilde ahşap giyotin olarak yapılacak, bunun dışında bezemelerde konservasyon çalışmaları yürütülecektir.

Proje Tanımı

Devam Eden Projeler

Tarih:

2023/

Lokasyon:

İstanbul/Kadıköy

310