Proje Detayı

İstanbul’daki en eski Mevlevi asitanesi olan Galata Mevlevihanesi, 1491’de İskender Paşa tarafından kurulmuştur. Bu mevlevihanenin postnişinleri ve mensupları arasında tasavvuf, klasik musiki ve divan edebiyatı tarihinde önemli yerleri olan birçok sima bulunmaktadır. Galata Mevlevihanesi, 17. yüzyıl başlarından itibaren birçok defa tamir görmüş, çeşitli ek bölümlerle donatılarak küçük bir külliye niteliğine bürünmüştür. III. Selim’in 1791-1792’de yaptırdığı yenileme sonucunda ana hatlarıyla bugünkü yerleşim düzenine kavuşmuş, mevlevihaneyi oluşturan binalar ise 19. yüzyıl içinde son şekillerini almışlardır.

Külliye halinde inşa edilmiş olan Mevlevihane; semahane, derviş hücreleri, şeyh dairesi ve hünkâr mahfeli, bacılar kısmı, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazireden oluşmaktadır.  Ahşap semahanesi, sekizgen planlıdır ve 18. yüzyıl barok üslubunun güzel örneklerinden biridir. Giriş kapısı üzerinde Sultan Abdülmecid’in 1853 tarihli tamir kitabesi yer almaktadır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, semahane binasının ahşap karkas bölümündeki çürüyen, özelliğini kaybetmiş kısımlar değiştirilmiş, iyi durumda olanlarda güçlendirme yapılmıştır. Ahşap cephe kaplamaları, çatı örtüsü, ahşap kapı ve pencerelerde niteliksiz kısımlar ayıklanmış, hasarlı kısımlar özgün malzeme ile yenilenmiştir. Özgün kalem işlerinin eksikleri tamamlanıp koruyucu önlemleri alınmıştır. Sütun başlıkları ve korkuluklarda raspa ve bakımı yapılmış, tüm elektrik ve mekanik tesisat yenilenmiştir. Galata Mevlevihanesi, bugün T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze olarak hizmet vermektedir.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2007/2008

Lokasyon:

İstanbul/Beyoğlu