Proje Detayı

Osmanlı mimarlık tarihinde önemli bir yer tutan Selimiye Camii, II. Selim’in emriyle 1569-1574 yılları arasında, dönemin usta mimarı, Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan caminin son kapsamlı onarımı yaklaşık 40 yıl önce gerçekleştirilmiştir.

Kesme taş ile inşa edilen yapının sekiz payeye oturan merkezi kubbesi 43,25 m yüksekliğinde ve 31,25 m çapındadır. Caminin üçer şerefeli dört minaresi bulunmakta ve minare yüksekliği 84,5 metredir. İç mekan, kalem işi, İznik Çinileri ve hatlar ile bezenmiştir.

Restorasyon çalışmaları Aralık 2021’de başlamış olup, restorasyon sırasında ibadetin aksamaması amacıyla mihrap yönünde çelik platform ile geçici ibadet alanı oluşturulmuştur. Revaklı avluda kalem işi rölöveleri alınarak araştırma raspalarına başlanmış, avlu genelinde çimento esaslı sıva ve derzlerin raspa çalışmalarına başlanmıştır.

Cami genelinde tespitler devam etmektedir. Yapıdaki müdahaleler Kurul Onaylı Proje, Uzman Bilim Kurulu ve İdare kararları esasınca devam etmektedir.

Proje Tanımı

Devam Eden Proje

Tarih:

2021/

Lokasyon:

Edirne/Merkez

16.400