Proje Detayı

Davutpaşa Medresesi, 1485’te Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Koca (Derviş) Davut Paşa tarafından yaptırılan Davutpaşa Külliyesi içerisinde yer almaktadır. 1648 Depremi’nde, medresenin dershanesi ve iki hücresinin, yeniden yapılması gerekecek kadar büyük hasar gördüğü bilinmektedir. Ancak, yapının kayıtlı ilk onarımı, 1718 Unkapanı Yangını ve 1766 Depremi’nde gördüğü hasarın ardından, 1766-1767 yıllarında Hassa Başmimarı Tahir nezaretinde yapılmıştır. 19.yy ortalarından itibaren çeşitli onarımlar geçiren medrese günümüze kadar ulaşmıştır.

Medrese tipleri arasında Davut Paşa Medresesi, önü duvarla kapalı açık avlulu tip olarak yer almaktadır. U planlı ve simetrik medresenin giriş kapısı batı yönde olup, güney, kuzey ve doğu yönlerinde ise revaklar ve revakların gerisinde kubbe ile örtülü hücreler yer almaktadır. Medresenin, dershane odasından başka 16 odası daha bulunmaktadır. Yapının ayakta durabilen sütunları ve sütun başlıkları mermerdir. Sütun başlıklarından bazıları Bizans dönemi parçaları iken, bazı sütun başlıkları Osmanlı dönemine aittir.

Davutpaşa Medresesi’nde restorasyon çalışmaları, çevresinde yer alan muhdes betonarme yapıların kaldırılması ile başlanmıştır. Muhdes sökümü ve raspa çalışmaları sonrası açığa çıkan taş duvarlarda iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Yapısal çatlakların bulunduğu duvarlar ve çimento esaslı harç ile onarılmış kubbeler kısmi sökümler yapılarak özgün malzeme ve yapım tekniği ile onarılmıştır. İyileştirme ve onarım imalatları tamamlandıktan sonra harçlı imalatlar, çatı kaplaması, döşeme imalatlarının yapılmışır. Yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesi yapılarak, yapı kültür merkezi olarak işlevlendirilmiştir.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2017-2020

Lokasyon:

İstanbul/Fatih