Proje Detayı

Davutpaşa Fırıncılık Binasının yapımına II. Abdülhamit zamanında 1826 yılında başlanmıştır ve bir senede tamamlanan yapı 29 Şubat 1827 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Davutpaşa Kışlası’nın güneydoğu ucunda arazinin en düşük kotunda yer almaktadır.

Neoklasik üslupta inşa edilen fırın, güneydoğu cephesindeki girişe göre simetrik durumdadır. Yapının giriş kapıları ve zemin kat pencereleri, yarım daire kemerli, üst kat pencereleri basık kemerli, çatı katı pencereleri ise kilit taşı motifli olup düz atkılıdır. Yapı aksında, saçak seviyesinde mermer kitabe taşı ve Osmanlı arması yer almaktadır. 

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapının içinde sonradan yapılmış betonarme kolonlar ve kat döşemeleri temizlenmiştir, mevcut duvarları güçlendirilerek korunmuştur. Mevcutta var olan ve fırın olarak kullanılan üç mekandan ikisi, teşhir olarak kullanılması için korunmuştur. Restitüsyon projesinde sundurma olarak belirtilen mekan, restorasyon projesine uygun olarak camekanla kapatılmıştır. Davutpaşa Fırıncılık Binası’na ek olarak parselin batı bölümüne iki yeni yapı inşa edilmiştir. Bu binalar günümüzde İBB İsmek Fırıncılık ve Pastacılık Okulu olarak kullanılmaktadır.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2013/2016

Lokasyon:

İstanbul/Esenler