Proje Detayı

1782-1783 yılları arasında dönemin Kaptan-ı Deryası Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen cami, günümüzde Kalyoncular Kışlası içerisinde yer almaktadır. Kasımpaşa Cezayirli Gazi Hasan Paşa Cami ya da Kalyoncular Kışlası Cami olarak bilinmektedir.

Cami kare planlı ve tek minarelidir. İçerisinde camiden daha eski döneme (yaklaşık 15. yy) tarihlenen sandukanın bulunduğu zemin kat ve harim katı olmak üzere iki kattan oluşan cami kagir ve ahşap konstrüksiyona sahiptir. Harim bölümünde çoğu özgünlüğünü koruyan, döneminin en güzel örneklerinden barok kalemişleri ve Hattat Ömer Vasfi Efendi ve Osman Hilmi Efendi tarafından yazılmış kıymetli hat yazıları bulunmaktadır.

2021 yılında Gürsoy Grup Restorasyon tarafından başlanan ve aynı yıl içerisinde tamamlanan restorasyon çalışmaları kapsamında; kagir bölümde statik raporuna uygun olarak yapısal güçlendirme, çatı kurşun ve çinko işleri, ahşap doğrama ve kaplamalarda onarım, mermer şadırvanda onarım, harim bölümünde kalemişi ve altın varak işleri yapılmıştır.

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2021/2023

Lokasyon:

İstanbul/Beyoğlu