Proje Detayı

Bebek Kapı Lojmanı, yapım tekniği, üslubu ve malzeme özelliklerine bakılarak 19.yy sonu ile 20.yy başı arasında tarihlenmektedir. 1971’e kadar Robert Koleji Yüksekokulu’na ait olan Bebek Kapı Köşkü, günümüzde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Giriş Kapısı’nda misafirhane olarak kullanılmaktadır.

Bina, günümüzdeki olduğu gibi ilk yapıldığı dönemde de lojman binası olarak kullanılmıştır. Taş kâgir bir bodrum üzerinde kurulmuş üç ahşap kat ve bir çatıdan oluşan bina, 130 m2 taban alanına sahiptir. Binanın bodrum katında yer alan geçit ile üniversiteye ulaşım sağlanmaktadır. Bu nedenle yapı “Köprülü Lojman” veya “Köprülü Bina” olarak da anılmaktadır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, binanın ahşap karkas bölümündeki çürüyen, özelliğini kaybetmiş kısımlar değiştirilmiş, iyi durumda olanlarda güçlendirme yapılmıştır. Ahşap cephe kaplamaları, çatı örtüsü, ahşap kapı ve pencerelerde niteliksiz kısımlar ayıklanmış, hasarlı kısımlar özgün malzeme ile yenilenmiştir. Yapının mevcut tek kollu olan giriş merdiveni sökülerek yerine özgün iki kollu giriş merdiveni yapılmıştır, içinde yer alan özgün merdivenin sağlamlaştırması yapılmıştır. Tüm elektrik ve mekanik tesisat yenilenmiştir. Çevre düzenlemeleri tamamlanan Bebek Kapı Köşkü, özgün işlevine uygun Rektörlük Misafirhanesi olarak faaliyete geçmiştir.  

Proje Tanımı

Tamamlanan Proje

Tarih:

2016/2018

Lokasyon:

İstanbul/Beşiktaş