Proje Detayı

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kompleksi aynı avluya bakan, Arkeoloji Müzesi Klasik Bina, Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi’nden oluşmaktadır.

Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan yapı, 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi olarak Mimar Alexander Vallaury tarafından inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin ilk güzel sanatlar okulu olan bina günümüzde Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılmakta olup, müze dahilinde Anadolu ve Mezopotamya ile İslam öncesi Mısır ve Arap Yarımadası’na dair eserler bulunmaktadır.

Çinili Köşk 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Dört sofalı divanhane tipindeki plan şemasıyla İran mimari üslubunda inşa edilmiş olan yapı, 1875-1891 yılları arasında Müze-i Hümayun olarak hizmet vermiştir. Yapıda, 1953 yılından beri Türk ve İslam eserleri sergilenmektedir. Köşk, 33 x 30.5 m boyutlarıyla kareye yakın bir plan şemasına sahiptir. İki katlı olan yapı, giriş cephesinden, Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina tarafından tek katlı, Gülhane Parkı yönünden ise iki katlı olarak görünmektedir.

Arkeoloji Müzeleri Klasik Binası’nın onarımı daha önce 2011-2022 yılları arasında üç etap halinde yapılmış ancak Klasik Bina’nın kuzey kanadında restorasyon çalışması yapılmamıştır. Yakın zamanda başlayan restorasyon çalışması dahilinde Klasik Bina Kuzey Kanadı, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk’ün restorasyonu ile teşhir tanzimi yapılacaktır.

Proje Tanımı

Tarih:

2023/

Lokasyon:

İstanbul/Fatih